Attention, le JavaScript est désactivé et vous ne pourrez bénéficier de toutes les fonctionnalités de cette page.

Doğu Asya'ya Seyahat

Titre en français : Voyage en Asie de l'Est
Auteur : İhsan, Ahmed

turc

Nombre de pages : 112
Dimensions : 13,5 x 21 cm
Éditeur : Bilge Kültür Sanat
Date d'édition : 2017

prix TTC :
15,50 €
Réf.9786059521239

Ahmed Ihsan a écrit un oeuvre qui intéressera ceux qui aime les récits de voyage. Ce roman, écrit en forme de lettres, suit un pèlerin imaginé à la fin du 19ème siècle qui fait un voyage de la capitale de la Russie jusqu'à l'Extrême-Orient à travers l'Asie Centrale.

Ahmed İhsan Avrupa'da geniş okuyucu kitlesi tarafından ilgiyle takip edilen seyahatname türü romanların icra ettiği hizmetleri ve fonksiyonları hesaba katarak aynı şekilde Türk okuyucularının da ilgisini çekebilecek bir eser vücuda getirmiştir. Mektup formatında inşa ettiği romanı veya onun tabiriyle "bir seyyah-ı muhayyel"in (Kâmî'nin) seyahatnamesi Rusya veya Orta Asya'dan gelişen bir Uzakdoğu gezisini kapsamaktadır. Bu seyahat mektupları o kadar gerçeğe yakın bir şekilde kaleme alınmıştır ki okuyucular başta bir "hayalî gezginin seyahati" olduğu belirtilmesine rağmen gerçek bir seyahatname okuduklarını sanmaktadır. Zira Moskova'dan yazılan 31 Mayıs 1887 tarihli mektuptan Vladivostok'tan yazılan 15 Ağustos 1887 tarihli mektuba kadar iki buçuk ayı kapsayan seyahatin bir insicam içinde geliştiği yapılan tasvirler ve verilen bilgiler âdeta döneme ait gerçekleri yansıttığı intibaını vermektedir. Bu da yazarın seyahat güzergâhı hakkında yaptığı araştırma ve okumalardan derlediği bilgileri kafasında toplayarak gezi-romanını inşa ettiğini göstermektedir. Osmanlıcadan yaptığımız seyahatname çevirilerine bir gezi-roman olan Doğu Asya'ya Seyahat (Asya-yı Şarkî'ye Seyahat) adlı eseri eklememizin en önemli sebebi; yüz yıl önce yayımlanan ve konunun geçtiği bölgelerle ilgili ilginç bilgileri ihtiva eden bir metin olması hasebiyle günümüz okuyucularıyla buluşmasının anlamlı olacağını düşünmemizdir...